فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

درود خدا بر مؤمنین

سلام علی موسی و هرون انا کذلک نجزی المحسنین انهما من عبادنا المؤمنین؛(1944) سلام بر موسی و هارون! ما این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم! آن دو از بندگان مؤمن ما بودند!

درود خدا بر اهل بهشت

و أدخل الذین ءامنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فیها باذن ربهم تحیتهم فیها سلام؛(1945) و کسانی را که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، به باغهای بهشت وارد می کنند؛ باغهایی که نهرها از زیر درختانش جاری است؛ به اذن پروردگارشان، جاودانه در آن می مانند؛ و تحیت آنها در آن، سلام است.

سلام خدا پاداش عبودیت

سلام علی ابرهیم کذلک نجزی المحسنین؛(1946) سلام بر ابراهیم! این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم!