گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

صلوات

آیات

رفعت نام پیامبر از نعمات خدا بر او

و رفعنا لک ذکرک؛(1943) و آوازه تو را بلند ساختیم!