فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

شکر نعمت و شکر منعم

ابوالقاسم نصر آبادی را سؤال کردند از معنی لئن شکرتم لأزیدنکم؛ اگر شکرگزاری کنید، بر شما خواهم افزود(1937). گفت: هر که شکر نعمت حق تعالی کند، نعمتش زیاد می شود و هر که شکر منعم (پروردگار نعمت دهنده) کند، محبتش و معرفتش افزون گرداند(1938).

شکر نعمت و افزونی آن

حضرت عیسی (علیه السلام) روزی در سیر و سیاحت خود مردی نابینا را دید که علاوه بر کوری، به بیماری جذام و برص مبتلا است و بدنش از دو طرف فلج است و زمینگیر می باشد و در عین حال مکرر می گوید: خدا را شکر که مرا از بسیاری از بیماریها حفظ نمود. عیسی (علیه السلام) به او گفت: تو به هر بلایی مبتلا شده ای، پس به کدام بلا گرفتار نیستی که چنان شکر می کنی؟ نابینا گفت: من از آن کس که مانند من معرفت به خدا ندارد بهترم، از این رو شاکر هستم.
حضرت عیسی (علیه السلام) گفت: راست گفتی، دست خود را به من بده! او دستش را به عیسی (علیه السلام) داد، ناگهان به اعجاز عیسی (علیه السلام) او از همه بیماری ها آزاد شد و زیباترین شکل را پیدا کرد و از آن پس رفیق عیسی (علیه السلام) بود. آری! شکر نعمت نعمتت افزون کند(1939).

اشعار