فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

شکر، لازمه عبادت خدا

یأیها الذین ءامنوا کلوا من طیبات ما رزقنکم و اشکرو الله ان کنتم ایاه تعبدون؛(1913) ای کسانی که ایمان آورده اید! از نعمتهای پاکیزه ای که به شما روزی داده ایم، بخورید و شکر خدا را بجا آورید؛ اگر او را پرستش می کنید!

شکرگزاری سلیمان

فتبسم ضاحکاً من قولها و قال رب أوزعنی أن أشکر نعمتک التی أنعمت علی و علی ولدی و أن أعمل صلحاً ترضاه و أدخلنی برحمتک فی عبادک الصلحین؛(1914) سلیمان از سخن او تبسمی کرد و خندید و گفت: پروردگارا! شکر نعمتهایی را که بر من و پدر و مادرم ارزانی داشته ای به من الهام کن، و توفیق ده تا عمل صالحی که موجب رضای توست انجام دهم، و مرا برحمت خود در زمره بندگان صالحت وارد کن!

شکر خدا ذکر می باشد

فاذکرونی أذکرکم و اشکروالی و لا تکفرون؛(1915) پس به یاد من باشید، تا به یاد شما باشم! و شکر مرا گویید و (در برابر نعمتهایم) کفران نکنید!