فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آیات

شکر، مانع عذاب

ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و ءامنتم و کان الله شاکراً علیماً؛(1910) خدا چه نیازی به مجازات شما دارد اگر شکرگزاری کنید و ایمان آورید؟ خدا شکرگزار و آگاه است. (اعمال و نیات شما را می داند، و به اعمال نیک، پاداش می دهد.)

شکر موجب ازدیاد نعمت الهی

و اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید؛(1911) و (همچنین به خاطر بیاورید) هنگامی را که پروردگارتان اعلام داشت: اگر شکرگزاری کنید، (نعمت خود را) بر شما خواهم افزود؛ و اگر ناسپاسی کنید، مجازاتم شدید است!.