فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

شکر

آیات

شکر، مانع عذاب

ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و ءامنتم و کان الله شاکراً علیماً؛(1910) خدا چه نیازی به مجازات شما دارد اگر شکرگزاری کنید و ایمان آورید؟ خدا شکرگزار و آگاه است. (اعمال و نیات شما را می داند، و به اعمال نیک، پاداش می دهد.)