فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

مرزبانان مقابل شیطان

قال الامام الصادق (علیه السلام): علماء شیعتنا مرابطون بالثغر الذی یلی ابلیس و عفاریته، یمنعونهم عن الخروج علی ضعفاء شیعتنا و عن أن یتسلط ابلیس و شیعته النواصب؛(1895) علمای شیعه ما مرزبانانی هستند در برابر شیطان و دار و دسته پلیدش، که از یورش آنان بر شیعیان مستضعف ما و نیز از سلطه ابلیس و دنباله روهای ولایت ستیز وی، جلوگیری می کنند.

دیدار ابلیس با حضرت موسی (علیه السلام)

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) بینما موسی بن عمران جالس اذ أقبل ابلیس الی أن قال قال له موسی فأخبرنی بالذنب الذی اذا أذنبه ابن آدم استحوذت علیه فقال اذا أعجبته نفسه و استکثر عمله و صغر فی عینه ذنبه؛(1896) رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: حضرت موسی بن عمران در نقطه ای نشسته بود که ابلیس به سویش آمد. از وی پرسید: کدام گناه است که وقتی اولاد آدم مرتکب آن می شود تو بر وی غلبه پیدا می کنی؟ شیطان پاسخ داد: وقتی از اعمال خویش به عجب بیاید، کارهای خوب خود را بسیار بشمرد و گناه خویشتن را ناچیز تلقی نماید.

برنامه شیطان

ان الشیطان یسنی لکم طرقه و یرید أن یحل دینکم عقدة عقدة و یعطیکم بالجماعة الفرقة و بالفرقة الفتنة؛(1897) شیطان راههای خود را برای شما آسان می کند و از این کار قصدش آن است که پیوندهای دینی ضمیرتان را گره گره بگشاید؛ جماعت شما را به پراکندگی مبدل سازد و با تفرقه افکنی ایجاد فتنه و فساد نماید.