فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روسیاهی شیطان

امام باقر (علیه السلام): علیکم بالصدقة فبکروا بالصدقة فانها تسود وجه ابلیس؛(1894) بر شما باد به صدقه دادن! صبح زود صدقه بدهید که روی ابلیس را سیاه می کند.

مرزبانان مقابل شیطان

قال الامام الصادق (علیه السلام): علماء شیعتنا مرابطون بالثغر الذی یلی ابلیس و عفاریته، یمنعونهم عن الخروج علی ضعفاء شیعتنا و عن أن یتسلط ابلیس و شیعته النواصب؛(1895) علمای شیعه ما مرزبانانی هستند در برابر شیطان و دار و دسته پلیدش، که از یورش آنان بر شیعیان مستضعف ما و نیز از سلطه ابلیس و دنباله روهای ولایت ستیز وی، جلوگیری می کنند.

دیدار ابلیس با حضرت موسی (علیه السلام)

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) بینما موسی بن عمران جالس اذ أقبل ابلیس الی أن قال قال له موسی فأخبرنی بالذنب الذی اذا أذنبه ابن آدم استحوذت علیه فقال اذا أعجبته نفسه و استکثر عمله و صغر فی عینه ذنبه؛(1896) رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: حضرت موسی بن عمران در نقطه ای نشسته بود که ابلیس به سویش آمد. از وی پرسید: کدام گناه است که وقتی اولاد آدم مرتکب آن می شود تو بر وی غلبه پیدا می کنی؟ شیطان پاسخ داد: وقتی از اعمال خویش به عجب بیاید، کارهای خوب خود را بسیار بشمرد و گناه خویشتن را ناچیز تلقی نماید.