فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

به خاک مالی بینی شیطان

امام مهدی (علیه السلام) ما ارغم انف الشیطان بشی ء افضل من الصلوة، فصلها و ارغم انف الشیطان؛(1893) هیچ چیزی به مانند نماز بینی شیطان را به خاک نمی ساید، پس نماز بگزار و بینی ابلیس را به خاک بمالان.

روسیاهی شیطان

امام باقر (علیه السلام): علیکم بالصدقة فبکروا بالصدقة فانها تسود وجه ابلیس؛(1894) بر شما باد به صدقه دادن! صبح زود صدقه بدهید که روی ابلیس را سیاه می کند.

مرزبانان مقابل شیطان

قال الامام الصادق (علیه السلام): علماء شیعتنا مرابطون بالثغر الذی یلی ابلیس و عفاریته، یمنعونهم عن الخروج علی ضعفاء شیعتنا و عن أن یتسلط ابلیس و شیعته النواصب؛(1895) علمای شیعه ما مرزبانانی هستند در برابر شیطان و دار و دسته پلیدش، که از یورش آنان بر شیعیان مستضعف ما و نیز از سلطه ابلیس و دنباله روهای ولایت ستیز وی، جلوگیری می کنند.