فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روایات

خوشحالی شیطان

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): ان ابلیس رضی منکم بالمحقرات؛(1890) رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده است: شیطان از گناهان شما خشنود می شود، هر چند آنها معاصی صغیره باشند.

قیاس شیطان

قال ابن شبرمة دخلت أنا و أبو حنیفة علی جعفر بن محمد (علیه السلام)... فقال اتق الله و لا تقس الدین برأیک فان أول من قاس ابلیس اذ أمره الله بالسجود فقال أنا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین؛(1891) راوی می گوید: به اتفاق ابوحنیفه بر امام صادق (علیه السلام) فرمود: از خدا بترس و در احکام الهی قیاس مکن زیرا اول کسی که قیاس کرد ابلیس بود او وقتی که از سوی خدا مأمور شد که بر آدم سجده کند، گفت: من از او برترم زیرا من از آتش و او از خاک است.