فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حد سلطه شیطان

و قال الشیطان لما قضی الأمر ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فأخلفتکم و ما کان لی علیکم من سلطن الا أن دعوتکم فاستجبتم لی فلاتلومونی ولوموا أنفسکم ما أنا بمصرخکم و ما أنتم بمصرخی انی کفرت بما أشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب ألیم؛(1889) و شیطان، هنگامی که کار تمام می شود، می گوید: خداوند به شما وعده حق داد؛ و من به شما وعده (باطل) دادم، و تخلف کردم! من بر شما تسلطی نداشتم، جز اینکه دعوتتان کردم و شما دعوت مرا پذیرفتید! بنابراین، مرا سرزنش نکنید؛ خود را سرزنش کنید! نه من فریادرس شما هستم، و نه شما فریادرس من! من نسبت به شرک شما درباره خود، که از قبل داشتید، (و اطاعت مرا همردیف اطاعت خدا قرار دادید) بیزار و کافرم! مسلماً ستمکاران عذاب دردناکی دارند!

روایات

خوشحالی شیطان

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): ان ابلیس رضی منکم بالمحقرات؛(1890) رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده است: شیطان از گناهان شما خشنود می شود، هر چند آنها معاصی صغیره باشند.