فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

شیطان دشمن انسان

ألم أعهد الیکم یبنی ءادم أن لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین؛(1883) آیا با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که شیطان را نپرستید، که او برای شما دشمن آشکاری است؟!

استعاذه

و اما ینزغنک من الشیطان نزع فاستعذ بالله انه سمیع علیم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون؛(1884) و هرگاه وسوسه ای از شیطان به تو رسد، به خدا پناه بر؛ که او شنونده و داناست! پرهیزگاران هنگامی که گرفتار وسوسه های شیطان شوند، به یاد (خدا و پاداش و کیفر او) می افتند؛ و (در پرتو یاد او، راه حق را می بینند و) ناگهان بینا می گردند.

مکتب های غلط و دام شیطان

انما یأمرکم بالسوء و الفحشاء و أن تقولوا علی الله ما لا تعلمون؛(1885) او شما را فقط به بدیها و کار زشت فرمان می دهد؛ (و نیز دستور می دهد) آنچه را که نمی دانید، به خدا نسبت دهید.