فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

شوخ طبع، محبوب خداوند

قال سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول ان الله عزوجل یحب المداعب فی الجماعة بلا رفث؛(1872) امام باقر (علیه السلام) فرمود: خدای عزوجل آن کس را که میان جمعی شوخی و خوشمزگی کند، دوست دارد و در صورتیکه فحشی در میان نباشد.

دعابه

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ما من مؤمن الا و فیه دعابة قلت و ما الدعابة قال المزاح؛(1873) امام صادق (علیه السلام) فرمود: هیچ مؤمنی نیست مگر آنکه در او دعابه است، عرض کردم: دعابه چیست؟ فرمود: شوخی.

داستانها