فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

شادی مؤمن، شادی خدا

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال لا یری أحدکم اذا أدخل علی مؤمن سروراً أنه علیه أدخله فقط بل و الله علینا بل و الله علی رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)؛(1863) امام صادق (علیه السلام) فرمود: وقتی یکی از شما مؤمنی را شاد می کند، نپندارد که تنها او را شاد کرده است، بلکه به خدا سوگند ما را نیز شاد کرده است، رسول خدا را هم شاد کرده است.

محبوبترین اعمال نزد خدا

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال من أحب الأعمال الی الله عزوجل ادخال السرور علی المؤمن اشباع جوعته أو تنفیس کربته أو قضاء دینه؛(1864) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: از محبوب ترین اعمال در پیشگاه خداوند عزوجل شاد کردن مؤمن است: چه با سیر کردن، چه با چاره گرفتاری یا پرداختن بدهی اش.

پاداش شاد نمودن مؤمن

عن عبدالله بن سنان قال کان رجل عند أبی عبد الله (علیه السلام) فقرأ هذه ال آیة و الذین یؤذون المؤمنین و المؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتاناً و اثماً مبیناً قال فقال أبو عبدالله (علیه السلام) فما ثواب من أدخل علیه السرور فقلت جعلت فداک عشر حسنات فقال ای و الله و ألف ألف حسنة؛(1865) راوی می گوید مردی در خدمت امام صادق (علیه السلام) این آیه را خواند: (و کسانی که مردان و زنان مؤمن را، به آنچه نکرده اند، آزار می کنند، مرتکب بهتان و گناه آشکار می گردند. احزاب: 58) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: و پاداش کسی که مؤمنی را شاد می کند، چیست؟ من عرض کردم: جانم فدایت ده حسنه است. فرمودند: آری به خدا سوگند و هزار هزار حسنه.