فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

زر زیاد

به تو بیش از تو گر زری دادند دان که از بهر دیگری دادند

گرامی شدن

چو بخشنده باشی گرامی شوی ز دانایی و داد نامی شوی
فردوسی

نکات

بعضی گمان می کنند اگر دست باز داشته باشند و با سخاوت با دیگران برخورد نمایند، دیگر برای آنان مال و ثروتی جمع نمی شود و باقی نمی ماند. اگر با سخاوت، مال جمع نمی شود، پس چه طور حضرت ابراهیم (علیه السلام) با آن همه بخشش که بدون میهمان غذا نمی خورد، آن همه اموال و دارایی داشت؟!(1854)
یکی از راههای ایجاد روحیه سخاوت، توجه به دست خالی بودن انسان در قیامت است.
فایده انفاق به خودتان باز می گردد و روح سخاوت را در شما زنده می کند.
داشتن روحیه انفاق و سخاوت مهم است، نه یکی دو بار انفاق آنهم از روی ترحم تفاوت مردم در رزق، یکی از حکمت های الهی است، تا مردم به یکدیگر نیازمند بوده و تشکیل زندگی اجتماعی دهند و صفات سخاوت و ایثار و صبر و قناعت در آنان شکوفا شود. زیرا در صورت یکسان بودن، این صفات شکوفا نمی شود.
انفاق، سخاوت می خواهد نه ثروت.
کثرت مال اثری در سخاوت افراد حریص و بخیل ندارد. بعضی انسان ها سیری ناپذیرند و هر چه بیندوزند، بازنگران کم شدن آنند. یقین به پرداخت عوض، عامل سخاوت است. وارث واقعی همه چیز و همه کس خداست. ما با دست خالی آمده ایم و با دست خالی می رویم، پس چرا سخاوت نداشته باشیم؟ و لله میراث السماوات و الأرض.
چه کسانی رستگارند؟ 1 - عابدان. و اعبدوا ربکم و افعلوا الخیر لعلکم تفلحون؛ پروردگارتان را پرستش کنید، شاید رستگار شوید. (طه، 64). 2 - آنان که اعمالشان ارزشمند و سنگین است. فمن ثقلت موازینه فأولئک هم المفلحون (اعراف، 8). 3 - دوری کنندگان از بخل و اهل سخاوت و بخشش. و من یوق شح نفسه فأولئک هم المفلحون (حشر، 9).
4 - حزب الله. ألا ان حزب الله هم المفلحون
حزب خدا رستگارند. (مجادله، 22). 5 - اهل ذکر کثیر. واذکروا الله کثیراً لعلکم تفلحون خدا را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید. (انفال، 45). 6 - تقوا پیشگان. فاتقوا الله یا أولی الألباب لعلکم تفلحون ای خردمندان! تقوا پیشه کنید تا رستگار شوید. 7 - مجاهدان. و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون در راه خدا جهاد کنید تا رستگار شوید.
سخاوت، علاوه بر سخاوت در اموال و بخشیدن به دیگران، شامل سخاوت نسبت به علم، آبرو، قدرت و امکانات نیز می شود.