فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

همراهی اسلام

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ان الله عزوجل ارتضی لکم الاسلام دیناً فأحسنوا صحبته بالسخاء و حسن الخلق؛(1845) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: همانا خداوند عزوجل برای شما اسلام را پسندید. پس با سخاوت و نیک رفتاری اسلام را به خوبی همراهی کنید.

ترک سخاوت

عن الصادق (علیه السلام) منع الجود سوءالظن بالمعبود؛(1846) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: ترک سخاوت و بخشش یک نوع سوءظن به خداست.

سخاوت آری، اسراف ممنوع

عن علی (علیه السلام) کن سمحاً ولا تکن مبذراً؛(1847) سخاوتمند باش، اسراف کننده نباش.