فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بدترین مردان

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ألا أخبرکم بشرار رجالکم قلنا بلی یا رسول الله فقال ان من شرار رجالکم البهات الجری ء الفحاش ال آکل وحده و المانع رفده و الضارب عبده و الملجی عیاله الی غیره؛(1844) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: آیا شما را به بدترین مردانتان آگاه نکنم؟ ما گفتیم: بله یا رسول الله! فرمودند: همانا از بدترین مردان شما بسیار بهتان گوی گستاخ ناسزاگویی است که به تنهایی بخورد، از بخشش باز بدارد، غلامش را بزند و خانواده اش را پناهنده دیگران سازد.

همراهی اسلام

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ان الله عزوجل ارتضی لکم الاسلام دیناً فأحسنوا صحبته بالسخاء و حسن الخلق؛(1845) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: همانا خداوند عزوجل برای شما اسلام را پسندید. پس با سخاوت و نیک رفتاری اسلام را به خوبی همراهی کنید.

ترک سخاوت

عن الصادق (علیه السلام) منع الجود سوءالظن بالمعبود؛(1846) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: ترک سخاوت و بخشش یک نوع سوءظن به خداست.