فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اثر سخاوت

عن علی (علیه السلام) السخاء یزرع المحبة؛ سخاوت بذر دوستی را در دلها می کارد.
السخاء یثمر الصفاء؛ سخاوت صفا(ی باطن) را ثمره دهد(1842).

حد سخاوت

قال أبو محمد العسکری (علیه السلام) ان للسخاء مقدارا فان زاد علیه فهو سرف؛(1843) امام عسکری (علیه السلام) فرمودند: برای سخاوت مقداری است که اگر از آن حد تجاوز کند، اسراف است.

بدترین مردان

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ألا أخبرکم بشرار رجالکم قلنا بلی یا رسول الله فقال ان من شرار رجالکم البهات الجری ء الفحاش ال آکل وحده و المانع رفده و الضارب عبده و الملجی عیاله الی غیره؛(1844) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: آیا شما را به بدترین مردانتان آگاه نکنم؟ ما گفتیم: بله یا رسول الله! فرمودند: همانا از بدترین مردان شما بسیار بهتان گوی گستاخ ناسزاگویی است که به تنهایی بخورد، از بخشش باز بدارد، غلامش را بزند و خانواده اش را پناهنده دیگران سازد.