فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نقش ایمان به مرگ در ساده زیستی انسانها

فان الغایة أمامکم، و ان وراءکم الساعة تحدوکم تخففوا تلحقوا، فانما ینتظر بأولکم آخرکم؛(1804) علی (علیه السلام) می فرمایند: قیامت در برابر شما و مرگ از پشت، شما را می راند سبکبار شوید تا برسید که رفتگان در انتظار عقب ماندگان هستند.

ساده زیستی و کارگری حضرت داود (علیه السلام)

فلقد کان یعمل سفائف الخوص بیده؛(1805) علی (علیه السلام) می فرماید حضرت داود (علیه السلام) با دست خود از لیف خرما زنبیل می بافت.

ساده زیستی امام علی (علیه السلام)

فو الله ما کنزت من دنیاکم...؛(1806) علی (علیه السلام) سوگند بخدا، از دنیای شما چیزی نیاندوختم.