فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حرص بنی آدم

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) لو کان لابن آدم و ادیان من ذهب لابتغی وراءهما ثالثاً؛(1802) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: اگر فرزند آدم به ظرفیت دو رودخانه بزرگ، طلا در اختیار داشته باشد، باز هم قرار نمی گیرد و در طلب ثروتهای دیگری است.

ساده زیستی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

و لقد کان صلی الله علیه و آله یأکل علی الأرض و یجلس جلسة العبد یخصف بیده نعله و یرقع بیده ثوبه و یرکب الحمار العاری و یردف خلقه و یکون الستر علی باب فاعرض عن الدنیا بقلبه؛(1803) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بر روی زمین همانند بنده می نشست، و کفش خود را با دست خود می دوخت و پیراهن خویش را به دست خود وصله می زد و بر مرکب ساده سوار می شد و دیگران را نیز بر آن سوار می نمود و از پرده های رنگین استفاده نمی کرد و از قلبش از دنیا رویگردان بود.

نقش ایمان به مرگ در ساده زیستی انسانها

فان الغایة أمامکم، و ان وراءکم الساعة تحدوکم تخففوا تلحقوا، فانما ینتظر بأولکم آخرکم؛(1804) علی (علیه السلام) می فرمایند: قیامت در برابر شما و مرگ از پشت، شما را می راند سبکبار شوید تا برسید که رفتگان در انتظار عقب ماندگان هستند.