فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ساده زیستی پیشوا

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام) ان الله جعلنی اماماً لخلقه ففرض علی التقدیر فی نفسی و مطعمی و مشربی و ملبسی کضعفاء الناس کی یقتدی الفقیر بفقری و لا یطغی الغنی غناه؛(1801) خداوند مرا پیشوا قرار داده است و بر من وظیفه قرار داده است که در خوراک و پوشاک و زندگی ام، اندازه رعایت کنم و مانند ضعیف ترین افراد امت باشم تا فقیر به این وسیله تسکین خاطر پیدا کرده و غنی هم غنایش او را طغیانگر نکند.

حرص بنی آدم

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) لو کان لابن آدم و ادیان من ذهب لابتغی وراءهما ثالثاً؛(1802) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: اگر فرزند آدم به ظرفیت دو رودخانه بزرگ، طلا در اختیار داشته باشد، باز هم قرار نمی گیرد و در طلب ثروتهای دیگری است.

ساده زیستی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

و لقد کان صلی الله علیه و آله یأکل علی الأرض و یجلس جلسة العبد یخصف بیده نعله و یرقع بیده ثوبه و یرکب الحمار العاری و یردف خلقه و یکون الستر علی باب فاعرض عن الدنیا بقلبه؛(1803) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بر روی زمین همانند بنده می نشست، و کفش خود را با دست خود می دوخت و پیراهن خویش را به دست خود وصله می زد و بر مرکب ساده سوار می شد و دیگران را نیز بر آن سوار می نمود و از پرده های رنگین استفاده نمی کرد و از قلبش از دنیا رویگردان بود.