فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حقوق انسان

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): لا حق لابن آدم الا فی ثلاث: طعام یقیم به صلبه و ثوب یواری به عورته و بیت یسکنه فما زاد فهو شغل و هم و حساب او عقاب؛(1800) برای آدمیزاد حقی نیست مگر در سه چیز: غذا و طعامی که پشت و کمرش را محکم گرداند و لباسی که عورتش را بپوشاند و خانه ای که در آن مکان گیرد و مسکن گزیند و زائد بر آن گرفتاری و غم و اندوه و حساب و عذاب در پی خواهد داشت.

ساده زیستی پیشوا

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام) ان الله جعلنی اماماً لخلقه ففرض علی التقدیر فی نفسی و مطعمی و مشربی و ملبسی کضعفاء الناس کی یقتدی الفقیر بفقری و لا یطغی الغنی غناه؛(1801) خداوند مرا پیشوا قرار داده است و بر من وظیفه قرار داده است که در خوراک و پوشاک و زندگی ام، اندازه رعایت کنم و مانند ضعیف ترین افراد امت باشم تا فقیر به این وسیله تسکین خاطر پیدا کرده و غنی هم غنایش او را طغیانگر نکند.

حرص بنی آدم

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) لو کان لابن آدم و ادیان من ذهب لابتغی وراءهما ثالثاً؛(1802) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: اگر فرزند آدم به ظرفیت دو رودخانه بزرگ، طلا در اختیار داشته باشد، باز هم قرار نمی گیرد و در طلب ثروتهای دیگری است.