فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بار زندگی بر دوش دیگران

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ملعون ملعون من ألقی کله علی الناس؛(1798) از رحمت خدا به دور است کسی که بار زندگی خود را بر دوش مردم نهد (سربار جامعه باشد).

از صفات مؤمن

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال المؤمن حسن المعونة خفیف المئونة؛(1799) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: آدم با ایمان یاوری اش زیاد و هزینه او کم است.

حقوق انسان

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): لا حق لابن آدم الا فی ثلاث: طعام یقیم به صلبه و ثوب یواری به عورته و بیت یسکنه فما زاد فهو شغل و هم و حساب او عقاب؛(1800) برای آدمیزاد حقی نیست مگر در سه چیز: غذا و طعامی که پشت و کمرش را محکم گرداند و لباسی که عورتش را بپوشاند و خانه ای که در آن مکان گیرد و مسکن گزیند و زائد بر آن گرفتاری و غم و اندوه و حساب و عذاب در پی خواهد داشت.