فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بی شباهت ترین افراد به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ألا أخبرکم بأبعدکم منی شبهاً قالوا بلی یا رسول الله قال الفاحش المتفحش البذی ء البخیل المختال الحقود الحسود القاسی القلب البعید من کل خیر یرجی غیر المأمون من کل شر یتقی؛(1774) رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: آیا شما را به دورترین شخص در شباهت به خودم آگاه نکنم؟ گفتند: چرا یا رسول الله! حضرت فرمود: او زشت کار ناسزاگوی بدزبان بخیل متکبر کینه جی حسد ورز سخت دل است. کسی که از هر نیکی ای که امید برود دور است و از هر بدی ای که پرهیز شود از او ایمن نمی توان شد.

داستانها

چهار علم از چهارصد پیامبر!

آورده اند که لقمان حکیم پسر خود را گفت ای عزیز چهارصد پیغمبر را دیده و خدمت ایشان کرده ام و هفتصد سال حکمت آموختم و چهار صد سال علم آموختم و چهار چیز از علم اختیار کردم: اول آنکه زبان را از غیبت و لغو و فحش و بیهوده و هرزه گویی محافظت باید کرد که زبان و بال آدمی است، قوله تعالی: هذا یوم لا ینطقون و لا یؤذن لهم فیعتذرون؛(1775) امروز روزی است که سخن نمی گویند (و قادر بر دفاع از خویشتن نیستند،) و به آنها اجازه داده نمی شود که عذر خواهی کنند!.
دوم آنکه چشم خود را از زنان مسلمان و نامحرم نگاه باید داشت، قوله تعالی: قال للمؤمنین یغضوا من أبصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک أزکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون؛(1776) به مؤمنان بگو چشمهای خود را (از نگاه به نامحرمان) فرو گیرند، و عفاف خود را حفظ کنند. این برای آنان پاکیزه تر است خداوند از آنچه انجام می دهید آگاه است!
سوم آنکه شکم خود را از خوردن لقمه حرام نگاه باید داشت و عذاب مال حرامی که خورده ای می باید کشید و لذت آن را می باید چشید. قوله تعالی: کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون؛(1777) هر انسانی مرگ را می چشد، سپس شما را بسوی ما باز می گردانند.
چهارم آنکه دل خود را از گمان بد به مردم باید نگاه داشت. قوله تعالی: و ظننتم ظن السوء و کنتم قوماً بوراً؛(1778) و گمان بد کردید و سرانجام (در دام شیطان افتادید و) هلاک شدید!.
و بدترین گناهان از این چهار عضو خیزد، چون یکی از برادران مؤمن شما را در او خصلتی باشد که از او منکر شوید آن را به خوبی و اصلاح تأویل کنید و سخن غیبت کننده را گوش مکنید تا مثل او نشوید و حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود که غمازان و بدگمانان و بدگویان جای ایشان در دوزخ است پس با این جماعت دوستی مکنید و از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) پرسیدند که یا رسول الله ما را از چه چیز باید ترسید؟ آن حضرت زبان خود را در دست گرفته و فرمود این است که به آدمیزاد ضرر می رساند پس محافظت او لازم است(1779).