فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

شهید رجایی (رحمه الله) و روزه های خالصانه

خانم عاتقه صدیقی همسر محترمه شهید رجایی (رحمه الله) در خاطرات خود از شهید رجایی (رحمه الله) نقل می کند: آقای رجایی (رحمه الله) واقعاً اراده عجیبی داشتند. وقتی تصمیم می گرفت کاری را انجام بدهد، در هر شرایطی که پیش می آمد، دنبال آن کار را می گرفتند. ایشان هر پنج شنبه همیشه روزه می گرفت که گاه روزه مستحبی بود و بعضی اوقات هم قضای روزه پدر یا مادرش را داشت، گاهی پیش می آمد که روز پنج شنبه ای به قزوین می رفتیم، ایشان نظم همیشگی خود را داشت، یعنی با این که در سفر بود و نباید روزه می گرفت، ولی می دیدیم که تا نزدیکی های غروب هیچ چیزی نمی خورند و مثل یک روزه دار رفتار می کنند! ما که نمی دانستیم چرا این کار را می کند؛ وقتی به او می گفتیم در سفر که نمی شود روزه گرفت، چون در این گونه مواقع خیلی حرف نمی زد که عملش جنبه ریا و تظاهر نداشته باشد، به صورتی خاص به ما می فهماند که روزه نیست ولی می خواهد عادت هر پنج شنبه خود را ترک نکند.
مدت ها از زندگی مشترک ما گذشت تا من متوجه شدم که پنج شنبه هر هفته را روزه می گیرد و چون نه تنها هیچ چیزی در این رابطه حتی به من نمی گفت، بلکه طوری هم رفتار می کرد که من فکر می کردم ناهارش را خورده و به منزل آمده است. بعد که دیدم پنج شنبه ای هم که در منزل است غذا نمی خورد، فهمیدم روزه مستحبی می گیرد.(1746)

چگونه سلمان (علیه السلام) تمام سال را روزه بود!

عصر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بود، جمعی از اصحاب، در محضرش بودند، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به آنها رو کرد و سه سؤال را به ترتیب زیر مطرح کرد:
1 در میان شما چه کسی در تمام عمر روزه است؟ سلمان گفت: من! 2 در میان شما چه کسی همیشه شب تا صبح عبادت می کند؟ سلمان گفت: من! 3 در میان شما چه کسی دائم قرآن می خواند؟ سلمان گفت: من! یکی از حاضران، ناراحت و خشمگین شد و گفت: یا رسول الله! سلمان یک نفر ایرانی است و می خواهد بر ما قریش افتخار کند، شما سؤال اول را فرمودید، سلمان گفت: من، در صورتیکه من دیده ام که در بسیاری از روزها، غذا می خورد. شما سؤال دوم را کردید، باز سلمان گفت: من، در صورتی که او بسیاری از شب ها در خواب است، شما سؤال سوم را کردید، باز سلمان گفت: من، در صورتیکه او در بیشتر ساعات روز، ساکت و خاموش است و قرآن نمی خواند.
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به آن شخص معترض فرمود: خاموش باش! در برابر سلمان که همچون لقمان حکیم است، چگونه می اندیشی؟ از خود او بپرس تا جواب تو را بدهد. او به سلمان گفت: من دیده ام که تو غالب روزها غذا می خوری و بیشتر از شب ها را می خوابی و بیشتر ساعات روز خاموش هستی، پس چگونه می گویی که من همه روزهای سال را روزه می گیرم و همه ساعت شب را عبادت می کنم و همه قرآن را در یک روز می خوانم؟ سلمان در پاسخ گفت: آن گونه که تو گمان کردی نیست، من در هر ماه سه روز، روزه می گیرم و قرآن می فرماید: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها؛(1747) کسی که کار نیکی انجام داد، ده برابر آن را به او پاداش می دهیم.
بنابراین سه روز، روزه گرفتن من در هر ماه، همانند روزه گرفتن همه ماه است. و من از حبیبم رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) شنیدم که فرمود: کسی که شب با وضو بخوابد، مانند آن کسی است که تا صبح عبادت کرده است و من همیشه هنگام خواب وضو می گیرم و نیز آن حضرت به علی (علیه السلام) فرمود: ای ابوالحسن! مثال تو در میان امت من، مانند مثال سوره توحید است که اگر کسی یک بار آن را بخواند، مانند آن است که یک سوم قرآن را خوانده است و اگر سه بار بخواند مانند آن است که همه آن را خوانده است. آن گاه به علی (علیه السلام) فرمود: از این نظر مثال تو همانند سوره توحید است که: اگر کسی تو را در زبان دوست بدارد، دارای یک سوم ایمان است و اگر علاوه بر زبان، در قلب نیز دوست بدارد، دارای دو سوم ایمان است و اگر در عمل نیز تو را دوست بدارد، ایمان کامل دارد. سوگند به خدایی که مرا به حق مبعوث کرد، ای علی! اگر اهل زمین مانند اهل آسمان تو را دوست داشتند، خداوند احدی را با آتش نمی سوزانید. آنگاه سلمان گفت: من هر روز سه بار سوره توحد را می خوانم، پس مانند آن است که همه قرآن را می خوانم. بیانات سلمان، آنچنان آن مرد معترض را متعجب کرد که گویی سنگی بلعیده است. پس برخاست و رفت(1748).

آن ابر سیه که فیض می بارد از او

معاذ بن جبل گوید: در جنگ تبوک، بر اثر گرمای شدید، مردم هر یک به گوشه ای می رفتند. من که در کنار پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بودم به حضرتش نزدیکتر شدم و عرضه داشتم: ای رسول خدا! مرا به کاری راهنمایی فرما که به بهشتم رساند و از دوزخم وارهاند. حضرت فرمود: از چیزی بزرگ پرسیدی ولی در عین حال اگر خدا بخواهد هر دشواری را آسان خواهد کرد. ای معاذ! خدای را بپرست و هیچ چیز را شریک او قرار مده، نماز را به پای دار و زکات واجب را بپرداز و ماه رمضان، روزه بدار. اینک اگر بخواهی از ابواب خیر به تو خبر خواهم داد. عرضه داشتم: آری! ای پیامبر خدا! آنگاه فرمود: روزه سپر باز دارنده از آتش دوزخ است و صدقه، معاصی را فرو می پوشد و شب زنده داری مرد، در عبادت پروردگار، موجب رضایت حضرت حق است. سپس حضرت این آیه شریفه را تلاوت فرمودند: تتجافی جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعاً و مما رزقناهم ینفقون؛(1749) یعنی: (مؤمنان) پهلوهایشان از بسترها در دل شب دور می شود (و به پا می خیزند و رو به درگاه خدا می آورند) و پروردگار خود را با بیم و امید می خوانند و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند(1750).