گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

پاداش روزه دار

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال ان الله تبارک و تعالی یقول الصوم لی و أنا أجری علیه؛(1741) امام صادق (علیه السلام) فرمود که خداوند تبارک و تعالی فرمود: روزه مال من است و من پاداش روزه دار را خواهم داد.

روزه مستحبی

قال أبو عبدالله (علیه السلام) قال أبی ان الرجل لیصوم یوماً تطوعاً یرید ما عند الله عزوجل فیدخله الله به الجنة؛(1742) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: پدرم فرمود شخص یک روز، روزه مستحبی برای جلب رضایت الهی می گیرد، پس خداوند به واسطه این روزه او را وارد بهشت می کند.

داستانها