فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

استجابت دعای روزه دار

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): الصائم لا ترد دعوته؛(1736) دعای روزه دار رد نمی شود.

روزه و تندرستی

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): صوموا تصحوا؛(1737) روزه بگیرید تا تن درست باشید.

روزه دل

امام علی (علیه السلام): صیام القلب عن الفکر فی الآثام أفضل من صیام البطن عن الطعام؛(1738) روزه دل، یعنی اندیشیدن به گناهان، برتر است از روزه شکم، یعنی غذا نخوردن.