فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روزه سپر آتش

صوم شهر رمضان فانه جنة من العقاب؛(1734) علی (علیه السلام) فرمود: روزه در ماه مبارک رمضان سپر نجات از عقاب الهی است.

روزه و شفاعت

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): شعبان شهری و رمضان شهر الله فمن صام شهری کنت له شفیعاً یوم القیامة؛(1735) شعبان، ماه من و رمضان ماه خداوند است. هر که ماه مرا روزه بدارد، در روز قیامت شفیع او خواهم بود.

استجابت دعای روزه دار

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): الصائم لا ترد دعوته؛(1736) دعای روزه دار رد نمی شود.