فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اهمیت روزه

عن أبی عبد الله عن آبائه (علیه السلام) أن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) قال لأصحابه ألا أخبرکم بشی ء ان أنتم فعلتموه تباعد الشیطان منکم کما تباعد المشرق من المغرب قالوا بلی قال الصوم یسود وجهه و الصدقة تکسر ظهره والحب فی الله و الموازرة علی العمل الصالح یقطع دابره و الاستغفار یقطع وتینه و لکل شی ء رکاة و زکاة الأبدان الصیام؛(1731) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: آیا آگاه نسازم شما را از عملی که اگر بدان بپردازید شیطان از شما دور شود همانگونه که مشرق از مغرب فاصله دارد؟ اصحاب عرض کردند: آری آگاهمان ساز! پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: روزه، روی آتش را سیاه می کند و صدقه دادن کمر او را می شکند و محبت و دوستی در راه خدا و تعاون و همکاری در انجام عمل صالح سلطه و استیلای او را قطع می کند! و استغفار و بازگشت به سوی خدا، رگ حیات او را پاره می کند! و برای هر چیزی زکات است و زکات بدن روزه داری است.

روزه و حفظ اعضا و جوارح

ما یصنع الصائم بصیامه اذا لم یصن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه؛(1732) چه سودی دارد روزه برای روزه داری که زبان و گوش و شم و اعضایش را پاس ندارد.

بنای اسلام

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال بنی الاسلام علی خمس علی الصلاة و الزکاة و الصوم و الحج و الولایة و لم یناد بشی ء کما نودی بالولایة؛(1733) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: اسلام بر پنج چیز بنا شده است: نماز، زکات، روزه، حج و ولایت. و برای چیزی همانند ولایت فریاد زده نشده است.