فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

علت روزه داری

عن هشام بن الحکم أنه سأل أبا عبدالله (علیه السلام) عن علة الصیام فقال انما فرض الله الصیام لیستوی به الغنی و الفقیر و ذلک أن الغنی لم یکن لیجد مس الجوع فیرحم الفقیر لأن الغنی کلما أراد شیئاً قدر علیه فأراد الله تعالی أن یسوی بین خلقه و أن یذیق الغنی مس الجوع و الألم لیرق علی الضعیف و یرحم الجائع؛(1730) راوی از امام صادق (علیه السلام) درباره علت روزه داری سؤال نمود، امام (علیه السلام) فرمود: همانا خدای تعالی روزه را بر انسانها واجب ساخت تا فقیر و غنی همسان گردند. زیرا غنی بر اثر توانمندی مالی کمتر احساس گرسنگی می کند؛ زیرا به آنچه اراده کند بدان دست می یابد. پس خدا اراده کرد تا میان بندگان مساوات برقرار نماید و به اغنیاء دشواری گرسنگی و تشنگی را بچشاند تا آنان به گرسنگان ترحم نمایند.

اهمیت روزه

عن أبی عبد الله عن آبائه (علیه السلام) أن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) قال لأصحابه ألا أخبرکم بشی ء ان أنتم فعلتموه تباعد الشیطان منکم کما تباعد المشرق من المغرب قالوا بلی قال الصوم یسود وجهه و الصدقة تکسر ظهره والحب فی الله و الموازرة علی العمل الصالح یقطع دابره و الاستغفار یقطع وتینه و لکل شی ء رکاة و زکاة الأبدان الصیام؛(1731) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: آیا آگاه نسازم شما را از عملی که اگر بدان بپردازید شیطان از شما دور شود همانگونه که مشرق از مغرب فاصله دارد؟ اصحاب عرض کردند: آری آگاهمان ساز! پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: روزه، روی آتش را سیاه می کند و صدقه دادن کمر او را می شکند و محبت و دوستی در راه خدا و تعاون و همکاری در انجام عمل صالح سلطه و استیلای او را قطع می کند! و استغفار و بازگشت به سوی خدا، رگ حیات او را پاره می کند! و برای هر چیزی زکات است و زکات بدن روزه داری است.

روزه و حفظ اعضا و جوارح

ما یصنع الصائم بصیامه اذا لم یصن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه؛(1732) چه سودی دارد روزه برای روزه داری که زبان و گوش و شم و اعضایش را پاس ندارد.