فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روزه با شرایط

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) لجابر بن عبد الله یا جابر هذا شهر رمضان من صام نهاره و قام ورداً من لیله و عف بطنه و فرجه و کف لسانه خرج من ذنوبه کخروجه من الشهر فقال جابر یا رسول الله ما أحسن هذا الحدیث فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) یا جابر و ما أشد هذه الشروط؛(1728) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: ای جابر! این ماه مبارک رمضان است. کسی که روزها را روزه دار و شب را در دعا باشد، و شکم و خواهشهای نفس و زبان خود را کنترل کند، از گناهان پاک و مبرا می شود بدان سان که از ماه رمضان خارج می گردد! جابر گفت: یا رسول الله! چه وعده نیکویی است! پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: چقدر دشوار و مشکل است این شروط!

دعاهای مستجاب

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) أربعة لا ترد لهم دعوة حتی تفتح لهم أبواب السماء و تصیر الی العرش الوالد لولده و المظلوم علی من ظلمه و المعتمر حتی یرجع و الصائم حتی یفطر؛(1729) چهار کس هستند که دعای آنان مستجاب می شود و ابواب رحمت آسمان در برابر دعای آنان گشوده و تا به عرش الهی راه می یابد؛ دعای پدر درباره فرزند، دعای مظلوم علیه ظالم، دعای زوار خانه خدا تا باز گردد و دعای شخص روزه دار تا افطار کند.

علت روزه داری

عن هشام بن الحکم أنه سأل أبا عبدالله (علیه السلام) عن علة الصیام فقال انما فرض الله الصیام لیستوی به الغنی و الفقیر و ذلک أن الغنی لم یکن لیجد مس الجوع فیرحم الفقیر لأن الغنی کلما أراد شیئاً قدر علیه فأراد الله تعالی أن یسوی بین خلقه و أن یذیق الغنی مس الجوع و الألم لیرق علی الضعیف و یرحم الجائع؛(1730) راوی از امام صادق (علیه السلام) درباره علت روزه داری سؤال نمود، امام (علیه السلام) فرمود: همانا خدای تعالی روزه را بر انسانها واجب ساخت تا فقیر و غنی همسان گردند. زیرا غنی بر اثر توانمندی مالی کمتر احساس گرسنگی می کند؛ زیرا به آنچه اراده کند بدان دست می یابد. پس خدا اراده کرد تا میان بندگان مساوات برقرار نماید و به اغنیاء دشواری گرسنگی و تشنگی را بچشاند تا آنان به گرسنگان ترحم نمایند.