فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روایات

روزه با شرایط

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) لجابر بن عبد الله یا جابر هذا شهر رمضان من صام نهاره و قام ورداً من لیله و عف بطنه و فرجه و کف لسانه خرج من ذنوبه کخروجه من الشهر فقال جابر یا رسول الله ما أحسن هذا الحدیث فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) یا جابر و ما أشد هذه الشروط؛(1728) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: ای جابر! این ماه مبارک رمضان است. کسی که روزها را روزه دار و شب را در دعا باشد، و شکم و خواهشهای نفس و زبان خود را کنترل کند، از گناهان پاک و مبرا می شود بدان سان که از ماه رمضان خارج می گردد! جابر گفت: یا رسول الله! چه وعده نیکویی است! پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: چقدر دشوار و مشکل است این شروط!

دعاهای مستجاب

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) أربعة لا ترد لهم دعوة حتی تفتح لهم أبواب السماء و تصیر الی العرش الوالد لولده و المظلوم علی من ظلمه و المعتمر حتی یرجع و الصائم حتی یفطر؛(1729) چهار کس هستند که دعای آنان مستجاب می شود و ابواب رحمت آسمان در برابر دعای آنان گشوده و تا به عرش الهی راه می یابد؛ دعای پدر درباره فرزند، دعای مظلوم علیه ظالم، دعای زوار خانه خدا تا باز گردد و دعای شخص روزه دار تا افطار کند.