فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روزه

آیات

روزه وسیله تحصیل تقوا

یأیها الذین ءامنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون؛(1720) ای افرادی که ایمان آورده اید! روزه بر شما نوشته شده، همان گونه که بر کسانی که قبل از شما بودند نوشته شد؛ تا پرهیزکار شوید.