فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ضمانت رزق

لا یشغلک رزق مضمون عن عمل مفروض؛(1705) کسب رزقی که خداوند رسیدن آن را ضمانت نموده به جای انجام واجبات دینی، شما را مشغول خود نگرداند.

عقل و روزی

عن أبی الحسن الأول (علیه السلام) قال ینبغی لمن عقل عن الله أن لا یستبطئه فی رزقه و لا یتهمه فی قضائه؛(1706) امام کاظم (علیه السلام) روایت کرده که فرمودند: برای کسی که عقلی از خدا دارد، سزاوار است که خدا را در روزی دادن به کندی نسبت نداده، در قضا متهمش نکند.

داستانها