فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

افزایش رزق و روزی در پناه ایمان به خدا

قال الامام الصادق (علیه السلام): صلاة اللیل تحسن الوجه، و تحسن الخلق. و تطیب الریح، و تدر الرزق، و تقضی الدین و تذهب بالهم، و تجلو البصر؛(1704) نماز شب انسان را خوش سیما و خوش اخلاق و خوشبو می کند، روزی را زیاد، و قرض را ادا می کند و غم را می برد و بینایی انسان را جلا می بخشد.

ضمانت رزق

لا یشغلک رزق مضمون عن عمل مفروض؛(1705) کسب رزقی که خداوند رسیدن آن را ضمانت نموده به جای انجام واجبات دینی، شما را مشغول خود نگرداند.

عقل و روزی

عن أبی الحسن الأول (علیه السلام) قال ینبغی لمن عقل عن الله أن لا یستبطئه فی رزقه و لا یتهمه فی قضائه؛(1706) امام کاظم (علیه السلام) روایت کرده که فرمودند: برای کسی که عقلی از خدا دارد، سزاوار است که خدا را در روزی دادن به کندی نسبت نداده، در قضا متهمش نکند.