فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

سیره امام کاظم (علیه السلام)

امام کاظم (علیه السلام): انی لأعمل فی بعض ضیاعی حتی أعرق و ان لی من یکفینی لیعلم الله أنی أطلب الرزق الحلال؛(1703) من در برخی از زمین های کشاورزی ام کار می کنم تا آن که عرق از بدنم سرازیر می شود، در حالی که هستند کسانیکه به جای من کار کنند و مرا از کار کردن بی نیاز کنند، ولی من کار می کنم تا خداوند ببیند که در جست و جوی روزی حلالم.

افزایش رزق و روزی در پناه ایمان به خدا

قال الامام الصادق (علیه السلام): صلاة اللیل تحسن الوجه، و تحسن الخلق. و تطیب الریح، و تدر الرزق، و تقضی الدین و تذهب بالهم، و تجلو البصر؛(1704) نماز شب انسان را خوش سیما و خوش اخلاق و خوشبو می کند، روزی را زیاد، و قرض را ادا می کند و غم را می برد و بینایی انسان را جلا می بخشد.

ضمانت رزق

لا یشغلک رزق مضمون عن عمل مفروض؛(1705) کسب رزقی که خداوند رسیدن آن را ضمانت نموده به جای انجام واجبات دینی، شما را مشغول خود نگرداند.