فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اهمیت طلب روزی حلال

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): ان الله یحب أن یری عبده تعباً فی طلب الحلال؛(1701) خداوند دوست دارد که بنده اش را در جست و جوی روزی حلال خسته ببیند.

تلاش در کسب روزی

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): من سعی علی عیاله فی طلب الحلال فهو فی سبیل الله؛(1702) هر که برای کسب روزی حلال برای خانواده خود بکوشد، (کوشش او) در راه خدا به شمار است.

سیره امام کاظم (علیه السلام)

امام کاظم (علیه السلام): انی لأعمل فی بعض ضیاعی حتی أعرق و ان لی من یکفینی لیعلم الله أنی أطلب الرزق الحلال؛(1703) من در برخی از زمین های کشاورزی ام کار می کنم تا آن که عرق از بدنم سرازیر می شود، در حالی که هستند کسانیکه به جای من کار کنند و مرا از کار کردن بی نیاز کنند، ولی من کار می کنم تا خداوند ببیند که در جست و جوی روزی حلالم.