فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

طلب روزی در صبحگاهان

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): باکروا فی طلب الرزق و الحوائج فان الغدو برکة و نجاح؛(1700) صبح گاهان در جست و جوی روزی و در پی تأمین نیازهای زندگی باشید؛ زیرا برکت و توفیق در صبح گاه نهفته است.

اهمیت طلب روزی حلال

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): ان الله یحب أن یری عبده تعباً فی طلب الحلال؛(1701) خداوند دوست دارد که بنده اش را در جست و جوی روزی حلال خسته ببیند.

تلاش در کسب روزی

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): من سعی علی عیاله فی طلب الحلال فهو فی سبیل الله؛(1702) هر که برای کسب روزی حلال برای خانواده خود بکوشد، (کوشش او) در راه خدا به شمار است.