فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روایات

نشانه یقین

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال من صحة یقین المرء المسلم أن لا یرضی الناس بسخط الله و لا یلومهم علی ما لم یؤته الله فان الرزق لا یسوقه حرص حریص و لا یرده کراهیة کاره و لو أن أحدکم فر من رزقه کما یفر من الموت لأدرکه رزقه کما یدرکه الموت؛(1696) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: از درستی یقین مرد مسلمان آن است که مردم را بر آنچه خدای تعالی بر آنها عطا نفرموده است، ملامت نکنند، زیرا که روزی را حرص و آز شخص حریص نمی آورد و آن را کراهت کسی بر نمی گرداند و اگر یکی از شماها از روزی خود فرار کند، آنسان که از مردن فرار می کند، روزی اش به او برسد، چنانچه مرگ به او برسد.

گناه و روزی

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال ان العبد لیذنب الذنب فیزوی عنه الرزق؛(1697) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: چون بنده ای گناه کند، روزی از او کناره می گیرد.