فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

توکل در روزی

و کأین من دابة لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم و هو السمیع العلیم؛(1692) چه بسا جنبنده ای که قدرت حمل روزی خود را ندارد، خداوند او و شما را روزی می دهد؛ و او شنوا و داناست.

خواست خدا در امر روزی

الله لطیف بعباده یرزق من یشاء و هو القوی العزیز؛(1693) خداوند نسبت به بندگانش لطف (و آگاهی) دارد؛ هر کس را بخواهد روزی می دهد و او قوی و شکست ناپذیر است!

خدا روزی ده است

ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین؛(1694) خداوند روزی دهنده و صاحب قوت و قدرت است!