فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

کیفیت رسیدن رزق

أو لم یعلموا أن الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ان فی ذلک لایات لقوم یؤمنون؛(1686) آیا آنها ندانستند که خداوند روزی را برای هر کس بخواهد گسترده یا تنگ می سازد؟! در این، آیات و نشانه هایی است برای گروهی که ایمان می آورند.

تقدیر الهی در افزایش روزی

ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الأرض و لکن ینزل بقدر ما یشاء انه بعباده خبیر بصیر؛(1687) هرگاه خداوند روزی را برای بندگانش وسعت بخشد، در زمین طغیان و ستم می کنند؛ از این رو بمقداری که می خواهد (و مصلحت می داند) نازل می کند، که نسبه به بندگانش آگاه و بیناست!

خدا روزی ده است

قل تعالوا أتل ما حرم ربکم علیکم ألا تشرکوا به شیئاً و بالوالدین احسناً و لا تقتلوا أولدکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق ذلکم و صاکم به لعلکم تعقلون؛(1688) بگو: بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است برایتان بخوانم: اینکه چیزی را شریک خدا قرار ندهید! و به پدر و مادر نیکی کنید! و فرزندانتان را از (ترس) فقر، نکشید! ما شما و آنها را روزی می دهیم؛ و نزدیک کارهای زشت نروید، چه آشکار باشد چه پنهان! و انسانی را که خداوند محترم شمرده، به قتل نرسانید! مگر بحق (و از روی استحقاق)؛ این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش کرده، شاید درک کنید!