فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

داستانها

ریا کاری

عبدالاعلی سلمی ریا کار بود. و روزی گفت: مردم پندارند که من ریا کارم و حال آن که من دیروز روزه داشتم و امروز نیز روزه دارم و هیچکس را نگفتم.(1675) چهار نام

یکی از شاگردان پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) آن حضرت را ملاقات کرده و پرسید: در روز قیامت، راه نجات در چیست؟ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: نجات برای کسانی است که خدا را فریب ندهند و در نتیجه خداوند آنها را فریب دهد، زیرا کسی که خدا را فریب دهد، خداوند او را فریب خواهد داد،(1676) به این که ایمان را از او سلب می کند. در این صورت اگر او بفهمد در حقیقت خود را فریب داده است. شخصی از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) پرسید: چگونه بنده، خدا را فریب می دهد؟! پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: این گونه که آن چه را خدا به او فرمان داده، برای غیر خدا انجام می دهد. بپرهیزید از ریا کاری، زیرا ریا، شرک به خدا است و آدم ریا کار، در روز قیامت به چهار نام خوانده می شود: 1 ای کافر 2 ای فاجر [گنهکار] 3 ای غادر [نیرنگباز] 4 ای خاسر [زیانکار] عمل تو پوچ شد و پاداش تو نابود گردید و امروز برای تو بهره ای نیست. پاداش خود را از کسی که برایش عمل کردی، تقاضا کن.(1677)
فریب دادن بشر به خدا و به عکس درست شبیه داستان معروفی است که از بعضی از بزرگان نقل شده است که به جمعی از بازرگانان گفت: بترسید که مسافران غریب، بر سر شما کلاه بگذارند. کسی گفت: اتفاقاً آنها افراد بی خبر و ساده دل هستند، بلکه ما می توانیم بر سر آنها کلاه بگذاریم. مرد بزرگ گفت: منظور من هم همان است، شما سرمایه ناچیزی از این راه فراهم می سازید و سرمایه بزرگ ایمان را از دست می دهید. بنابراین کلاه بر سر شما می رود.(1678)