فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

کار برای خدا

ما کان لله فهو لله و ما کان للناس فلا یصعد الی الله؛(1674) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هر چه برای خدا باشد از آن و اوست و آنچه برای مردم انجام شود، به سوی خدا بالا نمی رود.

داستانها

ریا کاری