فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

قصد خدا در کارها

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) ان الملک لیصعد بعمل العبد مبتهجاً به فاذا صعد بحسناته یقول الله عزوجل اجعلوها فی سجین انه لیس ایای أرادبها؛(1669) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: گاهی فرشته عمل بنده را شادمانه بالا می برد و چون نیکیهایش به بالا می رسد خداوند عزوجل می فرماید: آنها را در سجین (دفتر بدکاران) بنویسید که از این نیکی ها، مرا قصد نکرده است.

هر ریا شرک است

قال أبو عبدالله (علیه السلام) کل ریاء شرک انه من عمل للناس کان ثوابه علی الناس و من عمل لله کان ثوابه علی الله؛(1670) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هر ریایی شرک است. همانا هر کس به خاطر مردم عملی انجام دهد پاداش او به گردن مردم است و هر کس عملی برای خدا انجام دهد، پاداشش به عهده خدا است.

پرهیز از ریا

عن أبی عبدالله (علیه السلام) أنه قال لعباد بن کثیر البصری فی المسجد و یلک یا عباد ایاک و الریاء فانه من عمل لغیر الله و کله الله الی من عمل له؛(1671) امام صادق (علیه السلام) فرمود: وای بر تو ای عباد! (نام شخص است). از ریا بپرهیز که هر کس برای جز خدا عملی انجام دهد، خدا او را به همان شخصی که برایش عمل را انجام داده است، واگذار می کند.