فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نشانه های ریا کار

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام) ثلاث علامات للمرائی ینشط اذا رأی الناس و یکسل اذا کان وحده و یحب أن یحمد فی جمیع أموره؛(1668) امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) فرمود: برای ریا کار سه نشانه است: چون مردم را ببیند، نیرو می گیرد، چون تنها شود تنبلی و کاهلی می کند و دوست دارد که در همه کارهایش او را ستایش کنند.

قصد خدا در کارها

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) ان الملک لیصعد بعمل العبد مبتهجاً به فاذا صعد بحسناته یقول الله عزوجل اجعلوها فی سجین انه لیس ایای أرادبها؛(1669) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: گاهی فرشته عمل بنده را شادمانه بالا می برد و چون نیکیهایش به بالا می رسد خداوند عزوجل می فرماید: آنها را در سجین (دفتر بدکاران) بنویسید که از این نیکی ها، مرا قصد نکرده است.

هر ریا شرک است

قال أبو عبدالله (علیه السلام) کل ریاء شرک انه من عمل للناس کان ثوابه علی الناس و من عمل لله کان ثوابه علی الله؛(1670) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هر ریایی شرک است. همانا هر کس به خاطر مردم عملی انجام دهد پاداش او به گردن مردم است و هر کس عملی برای خدا انجام دهد، پاداشش به عهده خدا است.