فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

دشمنی با خدا

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال من أظهر للناس ما یحب الله و بارز الله بما کرهه لقی الله و هو ماقت له؛(1666) امام صادق (علیه السلام) فرمود: هر کس در برابر مردم آنچه خدا دوست می دارد انجام دهد و در برابر خدا آنچه دوست نمی دارد، آشکار کند، خدا را در حالیکه دیدار می کند که دشمن اوست.

بهترین شریک

عن علی بن سالم قال سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول قال الله عزوجل أنا خیر شریک من أشرک معی غیری فی عمل عمله لم أقبله الا ما کان لی خالصاً؛(1667) راوی می گوید: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرماید: خداوند عزوجل فرموده است: من بهترین شریک هستم و هر کس در عملی که انجام می دهد جز مرا شریک کند از او نمی پذیرم مگر چیزی که فقط برای من باشد.

نشانه های ریا کار

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام) ثلاث علامات للمرائی ینشط اذا رأی الناس و یکسل اذا کان وحده و یحب أن یحمد فی جمیع أموره؛(1668) امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) فرمود: برای ریا کار سه نشانه است: چون مردم را ببیند، نیرو می گیرد، چون تنها شود تنبلی و کاهلی می کند و دوست دارد که در همه کارهایش او را ستایش کنند.