فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بندگان گمنام

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) طوبی لعبد نومة عرفه الله و لم یعرفه الناس أولئک مصابیح الهدی و ینابیع العلم ینجلی عنهم کل فتنة مظلمة لیسوا بالمذاییع البذر و لا بالجفاة المراءین؛(1665) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: خوشا بنده گمنامی که خدا او را می شناسد و مردم او را نمی شناسند. آنان، چراغهای هدایت و چشمه های دانش هستند که هر فتنه تاریکی از آنان برطرف می شود. آنان نه فاش کننده راز هستند؛ نه خشن و نه ریا کار.

دشمنی با خدا

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال من أظهر للناس ما یحب الله و بارز الله بما کرهه لقی الله و هو ماقت له؛(1666) امام صادق (علیه السلام) فرمود: هر کس در برابر مردم آنچه خدا دوست می دارد انجام دهد و در برابر خدا آنچه دوست نمی دارد، آشکار کند، خدا را در حالیکه دیدار می کند که دشمن اوست.

بهترین شریک

عن علی بن سالم قال سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول قال الله عزوجل أنا خیر شریک من أشرک معی غیری فی عمل عمله لم أقبله الا ما کان لی خالصاً؛(1667) راوی می گوید: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرماید: خداوند عزوجل فرموده است: من بهترین شریک هستم و هر کس در عملی که انجام می دهد جز مرا شریک کند از او نمی پذیرم مگر چیزی که فقط برای من باشد.