فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روایات

بندگان گمنام

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) طوبی لعبد نومة عرفه الله و لم یعرفه الناس أولئک مصابیح الهدی و ینابیع العلم ینجلی عنهم کل فتنة مظلمة لیسوا بالمذاییع البذر و لا بالجفاة المراءین؛(1665) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: خوشا بنده گمنامی که خدا او را می شناسد و مردم او را نمی شناسند. آنان، چراغهای هدایت و چشمه های دانش هستند که هر فتنه تاریکی از آنان برطرف می شود. آنان نه فاش کننده راز هستند؛ نه خشن و نه ریا کار.

دشمنی با خدا

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال من أظهر للناس ما یحب الله و بارز الله بما کرهه لقی الله و هو ماقت له؛(1666) امام صادق (علیه السلام) فرمود: هر کس در برابر مردم آنچه خدا دوست می دارد انجام دهد و در برابر خدا آنچه دوست نمی دارد، آشکار کند، خدا را در حالیکه دیدار می کند که دشمن اوست.