فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

وای بر ریا کار

فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراءون؛(1659) پس وای بر نماز گزارانی که... در نماز خود سهل انگاری می کنند، همان کسانی که ریا می کنند.

ریا از صفات منافق

ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم و اذا قاموا الی الصلوة قاموا کسالی یراءون الناس و لا یذکرون الله الا قلیلاً مذبذبین بین ذلک لا الی هؤلاء و لا الی هؤلاء و من یضلل الله فلن تجدله سبیلاً؛(1660) منافقان می خواهند خدا را فریب دهند؛ در حالی که او آنها را فریب می دهد؛ و هنگامی که به نماز بر می خیزند، با کسالت بر می خیزند؛ و در برابر مردم ریا می کنند؛ و خدا را جز اندکی یاد نمی نمایند! آنها افراد بی هدفی هستند که نه سوی اینها، و نه سوی آنهایند! (نه در صف مؤمنان قرار دارند، و نه در صف کافران!) و هر کس را خداوند گمراه کند، راهی برای او نخواهی یافت.

نهی از ریا

و لا تکونوا کالذین خرجوا من دیرهم بطراً و رئاء الناس و یصدون عن سبیل الله و الله بما یعملون محیط؛(1661) و مانند کسانی نباشید که از روی هوی پرستی و غرور و خودنمایی در برابر مردم، از سرزمین خود به (سوی میدان بدر) بیرون آمدند؛ و (مردم را) از راه خدا باز می داشتند؛ (و سرانجام شکست خوردند) و خداوند به آنچه عمل می کنند، احاطه (و آگاهی) دارد!