فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

سازمان دادن به اقتصاد جامعه، در پرتوی ولایت

حضرت یوسف (علیه السلام) یکی از پیامبران بود، و پس از رنج ها و زندان ها و... سرانجام بر اثر تعبیر کردن خواب شاه مصر، به مقامی رسید که شاه طبق درخواست آن حضرت، او را به عنوان رییس خزائن (رییس دارایی و اقتصاد) مصر منصوب کرد. حضرت یوسف (علیه السلام) وقتی که این مسئولیت را پذیرفت، از ولایت خود استفاده کرد، با توجه به شرایط و موقعیت زمانی و مکانی مصر، در هفت سال و فور نعمت، آن چه که امکان داشت، مواد غذایی را در انبارها ذخیره کرد و در هفت سال قحطی، با کمال دقت و نظارت بر مصرف آن، مواد غذایی را عادلانه به مصرف مردم رسانید. آن حضرت برای حفظ اقتصاد مملکت و جلوگیری از اختلاف طبقاتی و استثمار اقتصادی آن چنان دخالت و نظارت کرد که امام هشتم حضرت رضا (علیه السلام) فرمود: در سال اول مواد غذایی را به درهم و دینار (پول های در دست مردم) فروخت، به طوری که همه پول ها در اختیار حکومتش قرار گرفت. در سال دوم با آن پول ها همه طلا جات و زیور آلات مردم را خریداری کرد. در سال سوم با آن جواهرات، حیوانات و چارپایان مردم را خرید. در سال چهارم با فروش آن حیوانات، همه کنیزان و غلامان را خرید. در سال پنجم با فروش کنیزان و غلامان، همه خانه ها و زمین ها را خرید. در سال ششم با فروش خانه ها و زمین ها، باغ ها و مزارع و آب ها را خرید. در سال هفتم همه انسان های برده و آزاد را به شیوه خاص و عادلانه خرید.
سپس همه اموال را بین ملت مصر، به صورت عادلانه تقسیم کرد. و به این ترتیب، وضع اقتصادی مردم را سامان بخشید و از قدرت ولایت خود، مردم را از نابسامانی های اقتصادی نجات داد.(1653)

بهلول و قصر متوکل

گویند: روزی بهلول بر متوکل وارد شد. متوکل وضع خوب و بد قصر خود را از وی پرسید. بهلول گفت: خوب است اگر دو عیب نداشته باشد. متوکل پرسید: آن دو عیب کدام است؟ بهلول گفت: اگر از مال حلال است، اسراف شده است و انه لا یحب المسرفین؛(1654) همانا خداوند متعال اسراف کاران را دوست ندارد. و اگر از مال حرام است، خیانت کرده ای که ان الله لا یحب الخائنین؛(1655) همانا خداوند خائنین را دوست ندارد.

اشعار